De STRESS WEEK

De STRESS WEEK

(Minggu Me’Nyah’ Tekanan)

Lazimnya Pejabat Pengajian Prasiswazah (UGS) akan menyediakan khidmat De Stress ini semasa minggu Peperiksaan Akhir setiap semester. Kaunter De Stress akan dibuka kepada semua pelajar UTM di ‘Lokasi Strategik’ seperti di Perpustakaan UTM dan juga di fakulti.

Khidmat ini menyediakan pensyarah berpengalaman untuk berjumpa dengan pelajar bagi mengenalpasti aspek-aspek yang perlu ditambahbaik dalam pembelajaran serta memberi motivasi kepada pelajar untuk lebih bersedia menghadapi peperiksaan akhir.

Let’s stop for a moment..

Get the tip from us while sipping a cup of coffee

Di sini, kami menyediakan beberapa panduan kepada anda untuk Me’Nyahkan Tekanan dalam pembelajaran dan Peperiksaan!

 

DE STRESS WEEK
OFFICE OF UNDERGRADUATE STUDIES 2019