Coaching

By Academic Development Centre – Office Undergraduate Studies

About Choaching

Program Coaching adalah merupakan proses membina kembali jati diri seseorang bagi menyedarkannya akan potensi sebenar diri, di mana kedudukan mereka dalam hidup, matlamat hidup dan cara untuk mencapai matlamat it

Hubungan erat yang terjalin antara pelajar dan coach (penasihat) melalui sesi coaching secara interaktif mampu mentransformasi diri pelajar agar lebih cemerlang.

Modul Coaching yang ditawarkan untuk sesi 2017/2018

Kemahiran belajar Universiti

Coaching Kendiri Dan Hala Tuju

Coaching Time Is Running Out (Pengurusan Masa Yang Efektif)

 Bagaimana Coaching  boleh membantu anda?

Membantu pelajar meneroka kehebatan dan potensi diri.

Mempertingkatkan kefahaman dan kemampuan diri untuk menjadi lebih bijaksana, bertanggungjawab dan sedar akan kesan langsung terhadap tindakan yang dipilih dan diambil.

Mengatur keutamaan diri agar lebih harmoni, bijak dan adil dalam menjayakan matlamat kehidupan yang ingin dicapai.

Mempertingkat kemampuan kemahiran interpersonal, keyakinan serta motivasi yang berterusan dalam mengatasi sebarang kekangan dan halangan yang dihadapi.

Model Coaching UGS

    SCHOOL OF UNDERGRADUATE STUDIES ©2023